อบรมนอกสถานที่การปลูกผักอินทรีย์ให้เจ้าหน้าที่เตรียมตัวเกษียณของโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย 2567 ทีมงานสวนผักบานคุณได้มีโอกาสไปจัดกิ […]