ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ

น้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมนพืช

น้ำหมักจากพืชสีเขียว

น้ำหัมกจากพืชสีเขียววัตถุดิบ

 1. กวางตุ้ง ผักบุ้ง คะน้า 3 กก. หั่นชิ้นเล็ก
 2. ผสมกากน้ำตาล 1 กก. คลุมเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิท หมัก 15 วัน

วิธีใช้

 1. ผสมน้ำ 10 ลิตร ต่อหัวเชื้อ 2ช้อนโต๊ะ
 2. รดพืชผักทุกๆ 3-5 วัน
 3. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นและใบ

ฮอร์โมนผลไม้สุก

 

 

 

 

 

 

วัตถุดิบ

 1. กล้วยสุก+มะละกอสุก+ฟักทองแก่ อย่างละ 1กิโลกรัม
 2. กากน้ำตาล 100 ซีซี
 3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 100 ซีซี
 4. หมัก 7 วัน กรองเอาน้ำหมักออกจากกาก

วิธีใช้

 1. น้ำหมัก 30 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร
 2. ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน
 3. ช่วยเร่งดอก เร่งผล