พึ่งตนเองด้านอาหาร

ปลูกข้าวบนพื้นที่ 10 ตารางเมตร มีข้าวกินได้ตลอดปี

ปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์

ต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ ถึงจะปลูกข้าวได้ ?

ปกติข้าว 1 บ่อ ใช้พื้นที่เพียง 1 ตารางเมตร สามารถปลูกข้าวได้ 10 กอ

ซึ่งข้าว 10 กอนี้ เมื่อเกี่ยวข้าวแล้วจะได้ 10 กิโลกรัม และนำไปสีเป็นข้าวสารได้ 7 ขีด

ซึ่งสวนผักบ้านคุณตา ปลูกข้างทั้งหมด 10 บ่อ

 

ทำไมถึงปลูก 10 บ่อ ?  

ตัวเลขข้าว 10บ่อนี้ อ้างอิงมาจากการการบริภาคข้าวของคนไทย ปกติแล้วเรากินข้าวสารกันเฉลี่ยเดือนละ 1 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม ) เท่ากับ ปีละ 60 กิโลกรัม

มาดูที่การปลูกข้าวกันบ้าง … หากเราปลูกข้าวกินเอง ข้าว 1 บ่อ  สามารถปลูกได้ 10 กอ ซึ่งจะได้ผลผลิตบ่อละ 1 กิโลกรัม

ปลูกข้าวทั้งหมด10 บ่อ = ได้ข้าวเปลือก 10 กิโลกรัม ในหนึ่งปี ข้าวสามารถปลูกได้ 4 รอบ (หรือที่เรียกว่า ข้าวนาปรัง นั่นเอง )

จะสีเป็นออกมาเป็นข้าวกล้องได้ 24-25 กิโลกรัม คิดเป็น 40 % ของความต้องการ เพราะฉะนั้นหากปลูกข้าวจำนวน 10 บ่อ ได้ข้าวกินเอง เกือบครึ่งนึงของการกินข้าวทั้งปี 😊

Q: เพราะฉะนั้น พื้นที่การปลูกข้าวทั้งหมด คือ ?  

A:  ข้าว 1 บ่อ ใช้พื้นที่บนปูนซีเมนต์   1 ตารางเมตร

ปลูกข้าว 10 บ่อ ใช้พื้นทั้งหมดเพียง 10 ตารางเมตร  !

Q: เมื่อไหร่จะได้ผลผลิต ?

A: ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวพันธุ์เบา ใช้เวลาปลูก 90-120 วัน ก็เก็บเกี่ยว นำไปสีเป็นข้าวกล้องทานได้เลย

Q: บริเวณที่ปลูกข้าว

A: ควรเป็นพื้นปูนที่มีแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน

วิธีการปลูก :

  1. ใช้บ่อซีเมนต์ ความกว้าง 85 ซม.ที่มีฝาด้านล่างโบกปูนไม่ให้น้ำรั่วซึม หาดินเหนียวผสมปุ๋ยคอก 1 กก. ต่อหนึ่งบ่อ ผสมปุ๋ยหมักชีวภาพแบบผงครึ่งกิโลกรัม ใส่ให้สูง 3 ใน 4 ของบ่อ ใส่น้ำให้ท่วมดิน ลงไปย่ำดินในบ่อ ขังน้ำไว้ในบ่อ 3 วัน ก่อนการปลูก
  2. หาเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรังพันธุ์เบา 90 วัน เช่น ข้าว กข สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท หรือ ข้าว 120 วัน เช่น ปทุมเทพ , หรือ ข้าวหอมนิล
  3. เพาะกล้าเมื่อกล้าข้าวอายุ 20 วัน นำไปปักดำ 10 ต้นต่อหนึ่งบ่อ ห่างกันต้นละ 10 ซมหลังจากนั้น 10-15 วัน ใส่น้ำหมัก บำรุงต้น 10 ลิตรต่อบ่อ ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบผง ครึ่งกก.ต่อบ่อ
  4. เมื่อข้าวตั้งท้อง ใส่น้ำหมักบำรุงดอก 10 ลิตรต่อบ่อ ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบผง บำรุงดอกผล ครึ่งกก.ต่อบ่อ
  5. น้ำในบ่อคอยเติมเมื่อน้ำแห้งตลอดอายุการปลูก เมื่อข้าวเริ่มออกรวงควรทำตาข่ายกันนก

 Q : ปลูกเสร็จแล้ว เก็บเกี่ยวยังไง?

A : ให้ล้มตอซัง ใส่น้ำแล้วย่ำดิน ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักลงไปก็พร้อมปลูกรุ่นต่อไป

Q : เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ต้องสี จะไปสีที่ไหน ?

A :  ถ้าปลูกข้าวทานเองแล้ว ก็มีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กติดบ้านไว้สักเครื่องเลย

ราคาไม่ถึง 20,000 บาท เป็นเครื่องกะเทาะข้าวเปลือก เป็นข้าวกล้อง โดยที่สวนผักบ้านคุณตาของเรา จะใช้เครื่องสีข้าวพลังงานโซลาร์เซลล์ เดินเครื่องด้วยไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

ได้ทั้งข้าวกล้องไว้รับประทาน และแกลบเอาไปเป็นส่วนผสมในการปลูกผักปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์