นวัตกรรม

เครื่องสีข้าวโซลาร์เซลล์

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

ปกติแล้วเครื่องสีข้าวจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และต้องใช้ไฟผ่านตัวแปลงไฟ (inverter) ทำให้เสียพลังงาน เราเลยเปลี่ยนมาใช้ มอเตอร์ไฟกระแสตรง กินไฟ 500 วัตต์ จึงใช้คู่กับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 500 วัตต์

ทางสวนผักบ้านคุณตา ใช้แผงขนาด 125 วัตต์ x 4 แผง ต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน

หรือต่อผ่านแบตเตอรีร่วมด้วย ก็จะทำให้ได้ไฟฟ้าที่สม่ำเสมอกว่า