พึ่งตนเองด้านอาหาร

เลี้ยงไก่เก็บไข่กินเอง ในพื้นที่ 2 x 3 ตารางเมตร

การเลี้ยงไก่ในพื้นที่ขนาดเล็ก หรือ สวนหลังบ้านในเมือง

ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับเล้าไก่ หรือ กรงเลี้ยงไก่ คือ รังหรือกล่องออกไข่ ควรบรรจุฟางข้าว อยู่ในที่มืด เพื่อให้ไก่มีความเป็นส่วนตัวในการออกไข่และอาจจะมีฝาปิดเปิดกล่องออกไข่ เพื่อสะดวกในการเก็บไข่ จากภายนอกเล้าไก่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน หรือ สนามหญ้าให้ไก่ได้เดินคุ้ยเขี่ย และที่สำคัญมีที่ให้ไก่ได้นอนในตอนกลางคืนที่ปลอดภัยจากศัตรู

  • เล้าไก่ หรือ กรงไก่ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กเท่าใด ควรออกแบบให้มีร่มชายคา
  • มีขอนไม้ หรือ คอนให้ไก่ได้เกาะในตอนกลางวัน และเกาะนอนในตอนกลางคืน ซึ่งควรเป็นกิ่งไม้ หรือ ท่อนไม้กลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3 นิ้ว
  • มีที่บรรจุน้ำสะอาดและที่ให้อาหารไก่ (แขวนลอยเหนือพื้นดิน ป้องกันหนู )
  • ควรมีกระบะทรายเพื่อให้ไก่ได้คลุกทราย เพื่อกำจัดเห็บและแมลง โดยวางอยู่บริเวณใต้ชายคาที่ไม่โดนน

 ตำแหน่งของกรงไก่หรือเล้าไก่

วางในตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องถึง ไก่ทุกตัวควรได้รับแสงแดด ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินดี ดีต่อสุขภาพของไก่

ลูกเจี๊ยบ หรือ ไก่สาว ? 

การเลือกซื้อไก่เพื่อนำมาเลี้ยงให้ออกไข่ ทำได้ 2 วิธี คือ ซื้อลูกเจี๊ยบอายุไม่กี่วันาเลี้ยง ซึ่งจะมีราคาถูก แต่ต้องดูแลอย่างดี ให้ความอบอุ่นให้อาหารที่เหมาะกับไก่เด็กจนโตอายุ 5 เดือน จึงจะเริ่มออกไข่ การซื้อไก่มาตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบมาเลี้ยงอาจมีความเสี่ยงที่ได้จะไก่ตัวผู้ ซึ่งจะดูเพศของลูกเจี๊ยบยาก

2 การซื้อไก่รุ่น หรือ ไก่สาว ที่พร้อมจะออกมาเลี้ยง ( สวนผักบ้านคุณตาซื้อแบบไก่สาว )

ไก่ในวัยนี้จะมีอายุ 8-20 สัปดาห์ เมื่อซื้อมาแล้วนำมาขุนให้อาหารไม่นานก็จะออกไข่ให้รับประทานได้