นวัตกรรม

โรงเรือนแบบเปิด ตัวช่วยให้ปลูกผักได้ในฤดูต่างๆ

 

นวัตกรรมที่ช่วยให้ปลูกผักได้ในฤดูต่างๆ

ฤดูฝน : ป้องกันฝนไม่ให้ปะทะ ทำความเสียหายแก่พืชผัก และไม่ทำให้ดินแน่น

ฤดูร้อน : ใช้แสลนกรองแสง 50% ขึงทับผ้าพลาสติก ช่วยลดแสงไม่ให้แรงจนเกินไป

ฤดูหนาว : รื้อผ้าพลาสติกและแสลนเก็บ ผักก็จะได้แสงแดดอย่างเต็มที่ในสภาพที่มีอากาศที่เหมาะสม

วิธีประกอบ

ท่อพีวีซีขนาด 4หุนอย่างหนา ความสูง1 เมตร 8 ท่อนตั้งเป็นเสาคู่สองด้านของแปลงผัก ห่างกันคู่ละ 75 ซม. ใช้ข้องอ 45 องศาสวมที่ปลายบนของเสาทุกต้น ตัดท่อพีวีซี4 หุนแบบอ่อน ยาว 110 ซม. สวมเข้ากับ ข้องาแต่ละคู่ของเสา จะได้หลังคาโค้ง 4 โครง จากนั้นตัดผ้าพลาสติกกรองแสง  3 x 1.20 ม. คลุมบนโครงหลังคาท่อพีวีซี ใช้ตัวหนีบหนีบผ้าพลาสติกับท่อพีวีซีให้แน่น