นวัตกรรม

โคมไฟถนนระบบโซลาร์เซลล์

โคมไฟถนน นี้ มีส่วนประกอบ คือ
-หลอดไฟ 12 โวลต์ กินไฟ 8 วัตต์
-แบตเตอรี่เก็บไฟ แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ 7.5 แอมป์ชั่วโมง
-ตัวควบคุมการชาร์ต

-แผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกเดี่ยว (mono crystal line ) 17.5โวลต์ ขนาด 20 วัตต์

เมื่อมืดลง แสงจากหลอดไฟก็จะเปิดเอง