ข่าวกิจกรรม

Sansiri Green คณะผู้บริหารและพนักงานแสนสิริ เรียนรู้เกษตรเมือง

12 พ.ค. 2562- คุณช้าง อุทัย อุทัยแสงสุข ผู้บริหารบมจ. แสนสิริ นำทีมพนักงานจำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและอบรมเกษตรอินทรีย์กับทางสวนผักบ้านคุณตา

จากแนวคิดขององค์กรครั้งใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน แสนสิริมีวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน จึงสนใจให้พนักงานได้มาศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรและการจัดการที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนที่ สวนผักบ้านคุณตา โดยมีนโยบายให้พนักงานสามารถปลูกผักกินเองในสถานที่ทำงาน และออกแบบให้ที่อยู่อาศัยมีพื้นที่สีเขียวที่กินได้

ขอขอบคุณทุกท่าน หวังว่าจะได้รับทั้งความรู้ ความสุข สนุก และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตในการอาศัยอยู่…เพื่ออนาคตโลกที่ยั่งยืนต่อไป