ข่าวกิจกรรม

ยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยสิงคโปร์ โพลีเทคนิค

30 ก.ย. 2562 – ยินดีต้อนรับน้องๆจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารวิทยาลัยสิงคโปร์ โพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์พวกเราสวนผักบ้านคุณตายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ศึกษาดูงานของโปรแกรมศึกษาดูงานต่างประเทศ Oversea Immersion Program น้องๆทุกคนตื่นเต้นที่ได้เห็นการปลูกผักและพึ่งพาตนเองได้ในพื้นที่เล็กๆ และสนใจลองปลูกผักปลอดสารเคมีด้วยตนเอง และสักถามพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดของเกษตรเมืองในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองหลวงคล้ายกลับประเทศสิงคโปร์ หวังว่าน้องๆจะได้รับแรงบันดาลใจและขอขอบคุณน้องๆทุกคน แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ