ข่าวกิจกรรม

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกษตรเมืองใน ค่ายเยาวชน Y Farm ประเทศเวียดนาม

20 ธ.ค. 2562-แชร์ประสบการณ์การเข้าร่วม ค่ายเยาวชนและคนรุ่นใหม่ 2 nd Y farm ที่เมืองเกิ๋นเทอ ประเทศเวียดนาม  ช่วงวันที่ 14-20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสวนผักบ้านคุณตาได้รับเชิญไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านเกษตรเมืองแก่เพื่อนๆ น้องๆ เยาวชนในประเทศบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งปีนี้ประกอบไปด้วยเยาวชนจากประเทศลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และไทย  โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในธีม Connecting Youth and Agro-Ecology in the Mekong หรือ การเชื่อมโยงเยาวชนกับระบบเกษตรเชิงนิเวศน์  กิจกรรมหลักๆของค่ายเยาชนในครั้งนี้คือการให้ตัวแทนเยาวชนที่มีความสนใจด้านเกษตร ระบบนิเวศน์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนเชิงความคิด สร้างเครือข่ายและได้ศึกษาแนวทางเชิงปฏิบัติจากรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ

สิ่งสำคัญที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้คือ เปิดโลก เปิดมุมมองใหม่ๆจากเพื่อนๆน้องๆ และได้เห็นถึงพลังบวกที่มากมายจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมต่างชาติ ต่างภาษา ต่างอาชีพ บ้างก็ยังเป็นนักเรียน บ้างก็เพิ่งเรียนจบ หรือบ้างก็ประกอบธุรกิจ เป็นวัยคนทำงาน แต่ทุกคนล้วนมาด้วยความสนใจที่คล้ายคลึงกันนั้นคือ การกลับบ้านเพื่อทำเกษตรและประกอบกิจการเชิงสังคมเพราะอยากช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกให้ได้มากที่สุด