ข่าวกิจกรรม

ASCOT International School ทำกิจกรรมทัศนศึกษาที่ สวนผักบ้านคุณตา

7-8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ป4 และ ป5  โรงเรียน ASCOT International มาทำกิจกรรมทัศนศึกษาที่ สวนผักบ้านคุณตา
เด็กๆได้สนุกสนานกับกิจกรรมในสวนมากมาย ตั้งแต่ ดู ชม ชิม ผักจากสวน
ปั่นจักรยานรดน้ำ
ปลูกข้าว
เพาะเมล็ดผัก ปลูกผักกระถาง
ปลูกผักในแปลง
สนุกสนานกับแมลง ไส้เดือนในกองปุ๋ย
ขอบคุณเด็กๆและโรงเรียนเป็นอย่ามาก หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ