ข่าวกิจกรรม

โรงเรียน the American School ทำกิจกรรม Field trip -Urban Farming

 17 มีนาคม 2566 สวนผักบ้านคุณตา ได้มีโอกาสต้อนรับ นักเรียนชั้น ป.2 และคุณครูจากโรงเรียน the American School มาทำกิจกรรม Field trip -Urban Farming ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาการเรียนการสอนของนักเรียน เด็กๆมาทำกิจกรรมดูงานเพื่อจะได้นำความรู้และไอเดียต่างๆไปทำโครงการ urban farming ที่โรงเรียน โดยเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ รูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ในเมือง ไม่ว่าจะเป็น
🚩 การทำเกษตรแนวตั้ง
🚩การทำปุ๋ยหมัก แบบไม่กลับกอง
🚩หาสิ่งมีชีวิตในกองปุ๋ย
🚩การทำโรงเห็ด บ้านไก่
🚩การเพาะต้นอ่อน การปลูกผักในกระถาง
🚩ปลูกผักจาก LED
เด็กๆสนุกสนาน และตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้และกล้าลงมือทำกิจกรรมทุกอย่างในสวน
❤นอกจากเด็กๆได้มาดูงานที่ สวนผักบ้านคุณตาแล้ว ยังเดินทางไปดูงานที่ ชุมชนนิเวศสันติวนา ดอนเมือง อีกด้วย เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างของลักษณะการทำสวนเกษตรอินทรีย์รูปแบบที่แตกต่างกัน
🙏ขอขอบคุณ โรงเรียน the American School สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ