ข่าวกิจกรรม

Canadian International School of Thailand ทำกิจกรรม Urban Farming 

21 – 22 มีนาคม 2566 สวนผักบ้านคุณตา ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนชั้น ป1และ ป.2 จำนวน 46 และคุณครูจากโรงเรียน Canadian International School of Thailand มาField trip ทำกิจกรรม Urban Farming  โดยเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ รูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ในเมือง
ไม่ว่าจะเป็น
🚩 การทำเกษตรแนวตั้ง
🚩การทำปุ๋ยหมัก
🚩หาสิ่งมีชีวิตในกองปุ๋ย
🚩การทำโรงเห็ด บ้านไก่
🚩การเพาะต้นอ่อน การปลูกผักในกระถาง
🚩ปลูกผักจาก LED
🚩ปลูกข้าว
🚩จักรยานรดน้ำ
🚩รูัจักผักชนิดต่างๆ จากการสังเกต ดู ชม ชิม
เด็กๆสนุกสนาน และตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้และกล้าลงมือทำกิจกรรมทุกอย่างในสวน
ขอขอบคุณเด็กๆนักเรียนและ โรงเรียน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ