ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสอน ปลูกผัก Microgreens และการเพาะถั่วงอกให้กับผู้ลี้ภัยจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์

เมื่อวันที่ 23-25 พ.ค.  และ 20-21 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา
ทางสวนผักบ้านคุณตาได้รับเชิญไปบรรยายและจัดworkshopจัดกิจกรรมสอน
ปลูกผัก 💚Microgreens และการเพาะถั่วงอก จาก มูลนิธิ โฮสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (HOST Thailand) และ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ลี้ภัยที่อาศัยในเขตเมือง โดยจะแบ่งเป็น ผู้ลี้ภัยจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม ชาวม้ง ชาวจไร และ ผู้ลี้ภัยชาวปากีสถาน
🚩สถานที่จัดกิจกรรม : REFresh Farm บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี
🚩ทั้ง3 วัน เรียนตั้งแต่ วิธีการ การเตรียมอุปกรณ์ ประโยชน์ทางโภชนาการ การเก็บเกี่ยว และเรื่องการตลาดเพื่อการประกอบอาชีพ
ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจริงทุกๆขั้นตอน ทั้งการเพาะผักบุ้ง และการเพาะถั่วงอก
ที่สำคัญยังได้อุปกรณ์กลับบ้านไปเพาะเอง ดูเลยเอง เก็บเกี่ยวเองอีกด้วย
🙏ขอขอบคุณมูลนิธิ HOST THAILAND และ IOM สำหรับการจัดกิจกรรม และขอขอบคุณผู้เขเาอบรมทุกคนด้วยนะคะ
หวังว่าจะได้มีโอกาสพบกันในโอกาสหน้า