ที่ปรึกษาด้านการปลูกผักอินทรีย์

สวนผักบ้านคุณตารับเป็นที่ปรึกษาสำหรับองค์กร และ บ้าน ที่ต้องการวางโครงสร้างและได้รับความรู้ในการปลูกผักออแกนิกในพื้นที่ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสวนผักในรูปแบบของสวนผักแนวตั้ง , สวนผักดาดฟ้า , การจัดการระบบน้ำภายในสวนครัว สามารถติดต่อเรามาได้ค่ะ

สวนผักเพียงพอดี

สวนผักเพียงพอดี  ตั้งอยู่บนดาดฟ้าชั้น4ของ โรงพยาบาลเทพธารินทร์  ดาดฟ้าทั้งหมดมีพื้นที่ 250 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ปลูกผักดาดฟ้า 150 ตารางเมตร โดยการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และที่ปรึกษา ทีมงานสวนผักบ้านคุณตา  มีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้มีการบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์ที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนไข้ และ ชุมชนใกล้เคียงของโรงพยาบาล

บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทศุภลัยจำกัด(มหาชน) ได้จัดทำโครงการ "Hapiness Camp" เพื่อให้คนงานทั้งชาวไทย ชาวพม่า มอญ ลาว และเขมร ที่ทำงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรของโครงการศุภลัย ไพรด์ บางนา ได้ใช้พื้นในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมีไว้บริโภคเอง ทางทีมสวนผักบ้านคุณตาได้รับเป็นทีปรึกษา และพี่เลี้ยง จัดการฝึกอบรมให้คนงานและติดตามให้คำแนะนำในระยะเวลา 2เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560  คนงานแบ่งเป็น5 กลุ่ม ได้รับการจัดสรรพื้นที่ว่างกลุ่มละ 50 ตารางเมตร โดยบริษัทศุภลัยเป็นผู้สนับสนุนวัสดุปลูกต่างๆให้  งานนี้ได้ทั้งพื้นที่ปลูกผักและผักเอาไว้บริโภค และตอนจบโครงการ ทางบริษัทศุภาลัยยังมีให้รางวัลแปลงประกวดที่ชนะเลิศในวันที่ 30 มิถุนายน2560 อีกด้วย