ฝ่าวิกฤตความมั่นคงด้านอาหารด้วยเกษตรเมืองของไทย ในการประชุมนานาชาติ “the International Urban Farming Conference 2017” ประเทศเยอรมนี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11-12 กันยายน 2561 – คุณคมสัน หุตะแพทย์ ตัวแทนจ […]