ข่าวกิจกรรม

VERSO International School ทำกิจกรรมเกษตรอินทรีย์เมือง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นร. ชั้นป.5-6 โรงเรียน VERSO มาทำกิจกรรม Field Trip เรียนรู้เรื่องsusutainable living และ organic agriculture ที่ สวนผักบ้านคุณตา
เด็กๆได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เรียนรู้เรื่องราวการอยู่อาศัยในเมืองกับธรรมชาติ
💚รู้จักเมล็ดพันธุ์ผัก ผสมดิน ปลูกผัก อุ้มไก่ ปลูกข้าว ชิมผักต่างๆ ทำปุ๋ย
หาแมลง จับหนอน ปั่นจักรยานรดน้ำ  เด็กเต็มที่ สนุกสนาน และได้ความรู้กลับไปอย่างมากมาย
ขอขอบคุณคุณครูและนร. อีกครั้งสำหรับการเยี่ยมชมและการทำกิจกรรมในครั้งนี้
หวังว่าทางสวนผักบ้านคุณตาจะได้มีโอกาสต้อนรับในครั้งต่อๆไปนะคะ