ข่าวกิจกรรม

Bangkok Prep School เยี่ยมชมและทำกิจกรรมเกษตรเมือง สวนผักบ้านคุณตา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นร. อนุบาลชั้นปี 1ถึง3 จากโรงเรียน Bangkok Prep School จำนวน 45 คน ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม Eco living and organic farm Activity ที่สวนผักบ้านคุณตา สุขุวิท62
 
🤣เด็กๆได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เรียนรู้เรื่องราวการอยู่อาศัยในเมืองกับธรรมชาติ
💚รู้จักเมล็ดพันธุ์ผัก ผสมดิน ปลูกผัก อุ้มไก่ ปลูกข้าว ชิมผักต่างๆ ทำปุ๋ย
 
หาแมลง จับหนอน ปั่นจักรยานรดน้ำ
เด็กเต็มที่ สนุกสนาน และได้ความรู้กลับไปอย่างมากมาย
 
ขอขอบคุณคุณครูและนร. อีกครั้งสำหรับการเยี่ยมชมและการทำกิจกรรมในครั้งนี้
หวังว่าทางสวนผักบ้านคุณตาจะได้มีโอกาสต้อนรับในครั้งต่อๆไปนะคะ